Ортопедия

 

Контузии, сухожилия и мускули

 

Терапията с автоложна плазма, богата на тромбоцити (A-PRP) е обещаващо решение за ускоряване на заздравяването на сухожилия и остеоартрит по естествен път, без да се подлага пациента на значителен риск. Мисията е да се комбинира съвременната технология с естествената способност на тялото да се лекува.

В зависимост от индивидуалното състояние на пациента, може да се приложат от 1 до 3 инжекции. 

 

 

 

Остеоартрит

Изследване, публикувано през април 2014г., показва че вътреставните инжекции с A-PRP®  при лечение на симптомите на ранен остеоартрит, показват значително намаляване на болката и подобрение на фунциите след 12 месеца, което може да бъде подобрено допълнително за 18 месеца при ежегодно повтаряне на лечението.1
1. Gobbi A, et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2014 Apr 20.

CellularMatrix сега стимулира синергичното действие за третиране на остеоартрит като подобрява мобилността и намалява болката, използвайки комбиниранация от биологична стимулация и противовъзпалителното действие на A-PRP®

 

Възстановяване на костите

Биологичните компоненти, извлечени от Костния мозък – Растежните фактори – Изграждане на скеле за костен растеж, са отлично решение при лечението на посттравматични и дегенеративни случаи. Костният мозък е познат като богат на хетерогенна популация от зрели и плурипотентни стволови клетки (BMC’s: Bone Marrow Stem Cells).

В комбинация с Автоложен тромбинов серум (ATS) за формиране на автоложно биологично лепило, се използва за интеграция на протезни импланти, био интеграция и костна реконструкция.  

 

 

 

Възстановяване на хрущял

Микросредата на костния мозък, или медуларна строма, доставя допълнително различни незрели клетки като мезенхималните стволови (които са прекурсори на скелетномускулните клетки), пре-адипоцити, ендотелни клетки и т.н. в допълнение към добре познатите кръвни клетки (хемопоетични стволови клетки, HSCs).  Много проучвания показват участието на стволови клетки, извлечени от костен мозък за тъканна регенерация в различни клинични области. 

 

Автоложният клетъчен концентрат, получен от костен мозък чрез RegenKit Extracell BMC, , може да бъде влят директно в течна форма в третирания участък или да бъде използван за направата на различни типове биологични платформи (мембрани, тромбоцитен гел, автоложен тъканен графт или алографти).