Хирургия

 

Хронични рани

 

Локалното приложение на плазма, богата на тромбоцити, получена от кръвта на пациента, има за цел да задейства процеса на заздравяване при трудно зарастващи хронични рани, да увеличи скоростта на зарастването и да намали болката. PRP съшо така притежава бактерицидни свойства, което позволява да бъде използван и за превенция от инфектиране след хирургическа намеса или третиране на инфектирана рана. 

Прилагането на автоложна плазма, богата на тромбоцити (A-PRP®) под формата на гел, е особено ефективно при третирането на трудно зарастващи рани (невропатични, варикозни и декубитални язви), като задейства лечебния процес, дори при хронични неподатливи на лечение рани. Намалява болката и възпалението и съкращава болничния престой.  

·         Диабетно стъпало
·         Варикозна язва
·         Декубитални рани

 

 

Сърдечно-съдова хирургия

При  кардиоторакалната хирургия, усложненията от хирургични рани се свързвват с високи разходи, заболеваемост и смъртност.

Основните клинични приложения на гелът, получен от PRP, целят подобряване заздравяването на рани, увеличавайки наличността на растежни фактори, които участват в миграцията и пролиферацията на клетки в засегнатото място. 

Въпреки че има малко научни изследвания относно предимствата на PRPгела, като анти-инфекциозна мярка, теоретичната основа за намаляване на инфекциите е неоспорима и включва подобрено зарастване на рани, чрез освобождаване на растежни фасктори от тромбоцитите, антимикробно действие на остатъчните бели кръвни клетки и освобождаването на антимикробни пептиди от самите тромбоцити.  

 

Реконструктиван хирургия

Много процедури се извършват, за да се поправят дефекти на меките тъкани, в резултат на травматично увреждане, резекция на тумор или вродени дефекти.Основната цел на тъканното инженерство е да се регенерират здрави тъкани или органи за нуждаещ се пациент, елиминирайки нуждата от трансплантация на тъкани или органи, механични устройства и имунологично отхвърляне, които често са от основно значение за пациентите, получаващи донорски тъкани.

Автоложната плазма, богата на тромбоцити (A-PRP) индуцира регенерацията на раната и възстановяването на тъканта чрез клетъчна пролиферация и диференциация, насърчава заздравяването на тъканта и също  така действа като автоложно скеле. 

  

Изгаряния

Тромбоцитите имат основна роля при лечението на рани, чрез образуването на тромбоцитни съсиреци и освобождаване на много растежни фактори, които играят важна роля при тъканната регенерация.

Автоложната плазма, богата на тромбоцити (A-PRP®) съдържа важен резерв от растежни фактори, така че е добър терапевтичен подход за лечение на травми.

Тромбоцитният концентрат се разпръсква върху раната, преди покриването с неутрална превръзка.