Cellular Matrix

 

PRP-HA Cellurar Matrix

CELLULAR MATRIX синергично действие на плазма, богата на тромбоцити и хиалуронова киселина. Приготвя се непосредствено преди употреба с една стъпка в стерилна, затворена система.

За лечение на остеоартрити,  Cellular Matrix комбинира подобряването на мобилността и намаляването на болката с ХК  – биополимер и стимулиращите свойства на растежните фактори, получени от PRP. Докато хиалуроновата киселина възстановява вискоеластичните свойства на синовиалната течност на остеоартритните стави, А-PRP действа, стимулирайки околните клетки, за възстановяване на тъканта.

При дерматологични индикации, Cellular Matrix комбинира хидратиращия ефект на ХК – биополимер със стимулиращите свойства на растежните фактори, осигурени от автоложната PRP. Докато хиалуроновата киселина действа като дермален заместител, PRP стимулира регенерацията на клетките. Триизмерното скеле бързо се колонизира от фибробласти, които образуват компоненти на извънклетъчния матрикс и благоприятстват възстановяването на кожната тъкан. 

  

Cellurar Matrix - Kit 

CellularMatrix е предназначен:

 - Oстеоартрит - за интраставно инжектиране, за симптоматично лечение на ставни болки и подобрение на двигателните способности;

 - Кожа - за хидратация на дехидратирана тъкан и заличаване на бръчки.

 • Съдържа 2ml натурална, неомрежена, ферментирала ХК (1,550 kDa) при концентрация от 20 мг / мл (40 мг общо) в допълнение към тиксотропен разделителен гел.

• Осигурява 4ml от комбинацията PRP-HA  в затворена система с едно движение, от 4 мл автоложна кръв.

• Незабавно образуване на подходяща за клетките мрежа от ХК, в която са разпръснати тромбоцитите.

• Значително по-висок вискозитет от A-PRP.

• Потенциал за увеличаване на времето за задържане и освобождаване на растежни фактори в ставата.

• Положително влияние върху клетъчната миграция и диференциация.

• Схема на лечение до 3 инжекции, веднъж месечно.

• 3 стандартни, Regen фармацевтичен клас стъклени епруветки, опаковани в двоен блистер, запечатани с 2FS Tyvek ® в съответствие с ISO 11607.