RegenExtracell BMC

 

RegenExtracell BMC

Създаден като технология в „една стъпка”, RegenExtracell BMC позволява непосредственото получаване на концентрирани стволови клетки от костен мозък, които могат да бъдат незабавно имплантирани (по време на същата хирургическа интервенция)

За костния мозък е известно, че е богат на хетерогенна популация на зрели и плурипотентни (способни да се развиват в няколко различни тъкани) стволови клетки (BMC’s: Bone Marrow Stem Cells). Стромата на костния мозък доставя допълнително различни незрели клетки като мезенхималните стволови (които са прекурсори на скелетномускулните клетки), пре-адипоцити, ендотелни клетки и т.н. в допълнение към добре познатите кръвни клетки (хематопоетични стволови клетки, HSCs). 

 

Хетерогенната природа на костния мозък определя високия регенеративен потенциал, особено в костните и остеохондриалните тъкани.

  

BMC Протокол

Процедура за приготвянето на концентрирани автоложни клетки, извлечени от костен мозък:

 

 

     1.    Аспирация на костен мозък от ръба на илиачната кост

    

 

 

     2.    Стерилен трансфер на костен мозък от спринцовката за изтегляне в епруветката

 

 

 

     3.    Центрофугиране

 

 

  

      4.    Приложение на концентрираните клетки според хирургичните нужди

 

  

Автоложният клетъчен концентрат, получен от костен мозък, чрез използването RegenKit Extracell BMC, може да бъде влят директно в течна форма в третирания участък или да бъде използван за направата на различни типове биологични платформи (мембрани, тромбоцитен гел, автоложен тъканен графт или алографти).